Ủng hộ INVESTVN

Ủng hộ InvestVN
Ủng hộ InvestVN

Nếu thấy INVESTVN hữu ích, bạn có thể úng hộ chúng tôi ít rau thịt trong thời kỳ khó khăn này. Cám ơn các bạn!

Thông tin tài khoản chuyển khoản

  • TÊN TK: NGUYEN XUAN HUNG
  • SỐ TK: 19034978466012
  • Tên NH: TECHCOMBANK TRỤ SỞ HÀ NỘI

Phiền bạn ghi chú thêm họ và tên vào nội dung chuyển khoảng, nếu bạn ủng hộ INVESTVN qua tài khoảng ngân hàng. Để INVESTVN biết tên của bạn mà thêm vào danh sách bên dưới, Xin cảm ơn các bạn rất nhiều !

Chuyen tien zalo investvn
Chuyen tien zalo investvn